Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.


Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email του μουσείου (bma@culture.gr).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 31/03/2021 έως και 12/04/2021.