Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 2/2020 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου


Πίνακες κατάταξης και απορριφθέντων

Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

(Πίνακες κατάταξης και πίνακας απορριφθέντων)