Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

18 Νοεμβρίου 2020

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email του μουσείου (bma@culture.gr) από το Σάββατο 21/11/2020 έως και τη Δευτέρα 30/11/2020.