Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 4/2018


προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 5/12/2018 έως και 14/12/2018 | ώρες: 09.00-13.00

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.


προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 5/12/2018 έως και 14/12/2018 | ώρες: 09.00-13.00