Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 3/2018


προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27/6/2018 έως και 6/7/2018 | ώρες: 09.00-13.00

25 Ιουνίου 2018

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  27/6/2018 έως και 6/7/2018 | ώρες: 09.00-13.00