Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2018


προθεσμία υποβολής: Τετάρτη 31.1.2018 έως και Παρασκευή 9.2.2018 | ώρες: 09.00 έως 13.00

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Πιο συγκεκριμένα: έξι (6) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων και ενός (1) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.