Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2016.


Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακες απορριφθέντων

22 Δεκεμβρίου 2016

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακας απορριφθέντων για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΣΟΧ 2/2016).