Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2016


Προθεσμία υποβολής: 5 Δεκεμβρίου έως και 14 Δεκεμβρίου 2016 | ώρες: 09:00 - 13:00

02 Δεκεμβρίου 2016

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.


Συμπληρωματική ανακοίνωση
Οι αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, θα κατατίθενται το χρονικό διάστημα από 5-12-2016 έως και 14-12-2016 και ώρες από 09:00 έως 13:00 τις εργάσιμες ημέρες.