Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2016


προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24/3/2016 έως και 4/4/2016 | ώρες: 09.00-13.00

23 Μαρτίου 2016

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, ΅ε σύ΅βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ΅ένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατό΅ων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νο΅ού Αττικής.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24/3/2016 έως και 4/4/2016
Ώρες υποβολής αιτήσεων: 09.00-13.00