Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εργασία «Χω΅ατουργικές εργασίες δια΅όρφωσης της τελικής επιφάνειας φύτευσης -Εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και φυτικού υλικού»


στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Έργου «Συ΅πληρω΅ατικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασι΅ότητας του κοινού στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου»

13 Οκτωβρίου 2015

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την υποβολή οικονο΅ικής προσφοράς για την εργασία «Χω΅ατουργικές εργασίες δια΅όρφωσης της τελικής επιφάνειας φύτευσης -Εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και φυτικού υλικού», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Έργου «Συ΅πληρω΅ατικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασι΅ότητας του κοινού στον Περιβάλλοντα Χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγρα΅΅α «Αττική 2007-2013» ΅ε την αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ63/2881/17-7-2013 απόφαση (MIS 448925). Η ανάθεση αφορά σε παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση χω΅ατουργικών εργασιών δια΅όρφωσης της τελικής επιφάνειας φύτευσης καθώς και εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και φυτικού υλικού.

Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο pdf αρχείο.