Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ


ΣΟΧ 2/2015

28 Ιουλίου 2015

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο αποφάσισε την πρόσληψη ημερήσιων φυλάκων και νυχτοφυλάκων σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2015.


Συνημμένοι οι πίνακες.