Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού


σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2014

Το Βυζαντινό Μουσείο προχωράει στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών από 15-4-2014, για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Τεκµηρίωση, προστασία και ανάδειξη µνηµείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών».