Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίνακες κατάταξης ειδικοτήτων προσωπικού ορισμένου χρόνου


ΣΟΧ 1/2014

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακας απορριφθέντων για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού, προσωπικού καθαριότητας και ψυκτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΣΟΧ 1/2014).