Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Συμπλήρωση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΚΓ-4ΘΙ)


υποβολή αιτήσεων: από 31/3/2014 έως 9/4/2014 | ώρες: 09:00 έως 13:00

30 Μαρτίου 2014

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο θα δέχεται αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ορισ΅ένου χρόνου, το χρονικό διάστη΅α από 31-3-2014 έως 9-4-2014 και ώρα από 9:00π΅ έως 13:00΅΅ τις εργάσι΅ες η΅έρες. Αφορά στο έργο: «Τεκ΅ηρίωση, προστασία και ανάδειξη ΅νη΅είων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών».


Πληροφορίες : Κ. Τζανετή 
Tηλέφωνο : 213 213 9500 (τηλεφωνικό κέντρο)