Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΓ-20Δ: Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου


υποβολή αιτήσεων: από 17/3/2014 έως και 21/3/2014 κατά τις ώρες 9:00 – 13:00

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ Γεωπόνο με εξειδίκευση στη διαμόρφωση Αρχαιολογικών Χώρων και περιβάλλοντος Μουσείων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το υποέργο 2 «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» 2013ΣΕ01480044 της ΠΕ-ΣΑΕ 0148 Κωδικό MIS 448925.