Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ3Γ-ΕΥΕ)


για την πρόσληψη 4 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών για την υλοποίηση του 2ου υποέργου «Τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη μνημείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» το οποίο θα εκτελεσθεί με αυτεπιστασία από το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής.