Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΩΓ-ΠΘΜ)


Υποβολή αιτήσεων: 26-2-2014 έως 7-3-2014 | ώρες: 9:00 έως 13:00

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, που εδρεύει στην Αθήνα.