Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2012).

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και πίνακες απορριφθέντων για την πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΣΟΧ 1/2012).