Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου


για το έργο «Περιοδική έκθεση Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου για το “Έτος El Greco»

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο ″Περιοδική έκθεση Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου για το “Έτος El Greco" για χρονικό διάστημα 5 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.