Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Απαντήσεις επί της διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού


για την υλοποίηση της Πράξης «Ε-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»

Σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.7. του σχετικού Τεύχους Διακήρυξης, παρατίθενται οι διευκρινίσεις σε ερώτημα υποψηφίου συμμετέχοντα στον εν λόγω Διαγωνισμό, που στάλθηκε εγκαίρως και με προσήκοντα τρόπο.