¶γιοι Κοσμάς, Δαμιανός και Θεοδότη

01 Ιουλίου 2021

Συλλογή Τοιχογραφιών
Προέλευση: Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Επισκοπή Ευρυτανίας
Χρονολόγηση: Μέσα 13ου αιώνα
Διαστάσεις: 212 x 335 εκ.
Aριθμός Αντικειμένου: ΒΧΜ 01417
Εμφανίζεται σε: II.4. Οι τοιχογραφίες ενός βυζαντινού ναού. Η Επισκοπή Ευρυτανίας