Βημόθυρα με παραστάσεις των αποστόλων Πέτρου και Παύλου (13228)

29 Ιουνίου 2021

Είδος: Βημόθυρο
ΒΧΜ: 013228
Χώρος έκθεσης:
Χρονολόγηση: Τέλη 15ου - αρχές 16ου αιώνα
Διαστάσεις (εκ.μ.): 118 Χ 37, 6