Η Υπαπαντή του Χριστού

02 Φεβρουαρίου 2021

Ζωγράφος: Φιλόθεος Σκούφος
1669
ΒΧΜ 2059