Η Βάπτιση του Χριστού

06 Ιανουαρίου 2021

 ΒΧΜ 11263
 
15ος αιώνας