Η Σταύρωση του αγίου Ανδρέα

Συλλογή: Συλλογή φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτων
Είδος: ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ
Δημιουργός / Εργαστήριο: Δαμασκηνός Μιχαήλ
Χρονολόγηση: 16ος αιώνας (β/2)
Διαστάσεις: 49 x 40 εκ.
Aριθμός Αντικειμένου: ΒΧΜ 01553
Εμφανίζεται σε: IV.1α. Κοινωνία και τέχνη στη βενετική Κρήτη