Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

«Μεσαιωνική Τέχνη της Σερβίας»


27 Μαΐου - 15 Σεπτεμβριου 2013

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Βελιγραδίου διοργανώνει την έκθεση «Μεσαιωνική Τέχνη της Σερβίας». Η Μεσαιωνική Σερβία επηρεάστηκε βαθιά από το Βυζάντιο και την Ευρώπη. Το βαλκανικό αυτό κράτος, ανεξάρτητο (από το 1180) και ισχυρό υπό την ηγεσία της δυναστείας Νεμάνια (12ος-14ος αι.), δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε ανάμεσα στον βυζαντινό και τον δυτικό κόσμο. Οι σχέσεις του, πολιτικές, στρατιωτικές, διπλωματικές, εκκλησιαστικές με Βυζάντιο και Ευρώπη δεν καθόρισαν απλώς τη θέση του στον τότε κόσμο, αλλά και τον εξωστρεφή πολιτιστικό και εικαστικό του  προσανατολισμό. Έτσι Σέρβοι ηγεμόνες, ευγενείς και αξιωματούχοι της εκκλησίας υπήρξαν δωρητές και κτήτορες ναών και μονών στο Άγιον Όρος, στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη και στους Αγίους Τόπους και στη Δύση.

Αξιόλογα αντικείμενα, πρωτότυπα και αντίγραφα από το Μουσείο του Βελιγραδίου συγκροτούν μια έκθεση, που διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Περιλαμβάνει αντικείμενα μικροτεχνίας (11ου-14ου αι.), αμφιπρόσωπες εικόνες και βημόθυρα. Περιλαμβάνει επίσης  αντίγραφα τοιχογραφιών από σημαντικά σερβικά μνημεία, όπως από τις Μονές Μileševa, Sopoćani, Studenica, Gračanica κ.ά, τα οποία αντανακλούν τις καλλιτεχνικές αξίες της βυζαντινής παράδοσης.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζονται ως σύνολο σημαντικά έργα της σερβικής πολιτιστικής κληρονομιάς, πριν από την επανέκθεσή τους στο Εθνικό Μουσείο Βελιγραδίου, προσφέροντας στο κοινό τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει τη μεσαιωνική τέχνη της Σερβίας.