Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

«Μέσα/Πέρα από τα Σύνορα. Η συλλογή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων»

19 Σεπτεμβρίου 2011 έως 29 Οκτωβρίου 2011

Η καλλιτεχνική συλλογή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελείται από 550 έργα τέχνης (πίνακες, φωτογραφίες, έργα σε χαρτί, γλυπτά και εγκαταστάσεις). Η συλλογή περιλαμβάνει δημιουργίες καλλιτεχνών ευρείας αναγνώρισης, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν αναδειχθεί σε εμβληματικές μορφές της σύγχρονης τέχνης, αλλά και έργα νέων, αναδυόμενων καλλιτεχνών. Η επιλογή των έργων αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον της ΕΤΕπ να δημιουργήσει μια συλλογή που να προσφέρει μια μοναδική θεώρηση της σύγχρονης τέχνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντανακλά το μακροχρόνιο πολιτιστικό όραμα της Τράπεζας.

Η παρούσα έκθεση έργων από τη συλλογή, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά εκτός της έδρας της Τράπεζας στο Λουξεμβούργο, πραγματεύεται την ευρύτερη έννοια των συνόρων μέσα από  μια επισκόπηση της εξέλιξης της ευρωπαϊκής τέχνης τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Τα 38 έργα που φιλοξενούνται στην έκθεση καλύπτουν ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών εκφράσεων και μέσων ―ζωγραφική, σχέδιο, γλυπτική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις― αναδεικνύοντας την πολυμορφία της ευρωπαϊκής εικαστικής δημιουργίας.

Η ιδέα των συνόρων ―πραγματικών ή φανταστικών, φυσικών ή νοητών― εμπεριέχεται σε όλα τα έργα της έκθεσης.

Μέσα από μια διαδρομή που οδηγεί προοδευτικά από την απόλυτη αφαίρεση στην απτή υλικότητα και σε μια πιο αναπαραστατική γλώσσα, προσφέρεται στον επισκέπτη η δυνατότητα να εξερευνήσει το θέμα σε πολλαπλά επίπεδα (χωρικός και οπτικός περιορισμός, υπέρβαση και διάβαση ορίων, σύνορα εδαφικά, πνευματικά, εικαστικά). Η διαδρομή οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες:

•    Προβληματισμός πάνω στην έννοια των συνόρων (Είσοδος)
•    Κάτι παραπάνω από ένα απλό σύνορο (Αίθουσα 1)
•    Αναπροσδιορισμός των συνόρων (Αίθουσα 2)
•    Τα σύνορα της πραγματικότητας (Αίθουσα 3)

Η έκθεση εντάσσεται σε μια συστηματική πολιτική του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου να θέτει σε διάλογο τα έργα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης με τη σύγχρονη εικαστική παραγωγή. Η έκθεση «Μέσα / Πέρα από τα σύνορα» συμβάλει σε μια διαφορετική ανάγνωση των μονίμων συλλογών του μουσείου, καθώς αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής τέχνης (αφαιρετικότητα, υπερβατικότητα, πνευματικότητα) που συχνά εντοπίζονται στον πυρήνα πολλών σύγχρονων εικαστικών ρευμάτων.