Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΛΟΖΙΔΗ. Έργα βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης.

31 Μαΐου 2005 έως 14 Σεπτεμβρίου 2005

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο παρουσίασε στους νέους χώρους του ένα τμήμα της Συλλογής Γεωργίου Τσολοζίδη με έργα από την παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Τα περίπου 220 αντικείμενα της παρούσας έκθεσης οργανώθηκαν σε δύο μεγάλες ενότητες, οι οποίες με τη σειρά τους εμπεριείχαν περισσότερες επιμέρους κατηγορίες.

Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε αντικείμενα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών. Οι τρόποι και τα μέσα συναλλαγής των ανθρώπων στην αγορά, στο εμπόριο ή και σε προσωπικό επίπεδο αντιπροσωπεύονταν από νομίσματα, σταθμία, σφραγίδες και μολυβδόβουλλα. Ως οικιακά και προσωπικά αντικείμενα παρουσιάζονταν κοσμήματα αλλά και κλειδιά ή κλειδαριές, μέσα φωτισμού και κεραμικά σκεύη καθημερινής χρήσης.

Η δεύτερη ενότητα περιλάμβανε αντικείμενα που σχετίζονταν με την έκφραση της ιδιωτικής και δημόσιας λατρείας κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. Φυλαχτά διαφόρων τύπων και προσωπικά εικονίδια, τα οποία οι κάτοχοί τους φορούσαν ή φύλασσαν στα σπίτια τους, σχετίζονται με την ιδιωτική ευλάβεια. Αντίστοιχα, αντικείμενα όπως φορητές εικόνες, τμήματα ξυλόγλυπτων τέμπλων και λατρευτικά σκεύη παρέπεμπαν στους ναούς και τη δημόσια λατρεία.