Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Περιοδικές εκθέσεις .::. Παλαιότερες εκθέσεις

Η ΚΙΝΑ ΤΩΝ TANG. Μια χρυσή εποχή (7ος – 10ος αιώνας).

09 Ιουλίου 2006 έως 30 Αυγούστου 2006

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με το Εθνικό Μουσείο της Κίνας, παρουσίασε για πρώτη φορά μια μεγάλη περιοδική έκθεση που φανερώνει άγνωστες πτυχές ενός σπουδαίου και ιδιαίτερα ελκυστικού πολιτισμού. Η εποχή της δυναστείας των Tang (618-907 μ.Χ.) αποτελεί μία από τις «χρυσές εποχές» στην ιστορία της Κίνας.

Η κινεζική αυτοκρατορία γνωρίζει πρωτοφανή οικονομική και πολιτιστική ακμή, σημαδεύεται από σημαντικές εφευρέσεις, η έκτασή της διπλασιάζεται και η πολιτική της επιρροή εδραιώνεται στην ευρύτερη ασιατική ήπειρο.

Η εποχή της δυναστείας των Tang συμπίπτει με μια σημαντική περίοδο της βυζαντινής ιστορίας, τους λεγόμενους «σκοτεινούς αιώνες» και τα πρώτα χρόνια της λεγόμενης «μακεδονικής αναγέννησης». Η παράλληλη πορεία των δύο πολιτισμών τονίζεται στην έκθεση, καθώς στην κάθε ενότητα ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα, σε ένα δεύτερο επίπεδο, να αποκτήσει μια εικόνα για τον αντίστοιχο τομέα του βυζαντινού πολιτισμού κατά την περίοδο αυτή. Ο συσχετισμός τους είναι ένα στοίχημα που προσφέρει μια νέα ανάγνωση του βυζαντινού πολιτισμού σε σχέση με ένα μακρινό λαό της Ανατολής.

Πάνω από 150 αντικείμενα –η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τάφους και ανήκουν σε σημαντικά μουσεία της Κίνας– παρουσιάστηκαν στο χώρο της νέας επέκτασης του Βυζαντινού Μουσείου αποκαλύπτοντας τη ζωή της αυτοκρατορικής αυλής και των ανώτερων αξιωματούχων, τις σχέσεις της δυναστείας των Tang με τις γειτονικές χώρες, τον τρόπο ταφής των αυτοκρατόρων, τη μετά θάνατον ζωή και τη βουδιστική λατρεία μέσα από τέσσερις μεγάλες ενότητες:
Α. Ανάκτορα και διοίκηση
Β. Προς τη Δύση
Γ. Η μετά θάνατον ζωή
Δ. Ο βουδισμός