Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Μικρά Μουσειολογικά

Συντήρηση και έκθεση συντηρημένων έργων. Προβλήματα τεχνικά, προβλήματα αισθητικά.

Πρακτικά ημερίδας, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, 29 Ιανουαρίου 2003 [Μικρά Μουσειολογικά 1]. Αθήνα 2005