Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Μικρά Μουσειολογικά

Μουσεία σε Μνημεία. Μια πρόκληση.

Ημερίδα, Πέμπτη 25 Απριλίου 2002, [Μικρά Μουσειολογικά 2]. Αθήνα 2008