Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Εκδόσεις .::. Σειρές .::. Μικρά Μουσειολογικά

Η συντήρηση στην Ελλάδα. Ιστορία και εξέλιξη.

Α. Πρακτικά στρογγυλής τράπεζας, ΒΧΜ 10/4/2006, Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το ΒΧΜ και η εξέλιξη της συντήρησης στην Ελλάδα, μια πρώτη προσέγγιση [Μικρά Μουσειολογικά 3]. Αθήνα 2008 [2010]
δεν πωλείται / διανέμεται δωρεάν κατόπιν σχετικής αιτήσεως