Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Δελτία τύπου

« Ο Ζωντανός Σταυρός. Η μεταφορά ενός εικονογραφικού θέματος από τη Δύση στη Ρωσία και στα Βαλκάνια». Διάλεξη στο Βυζαντινό Μουσείο

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου και ώρα 19:30 η  Yuliana Boycheva, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – Ι.Τ.Ε. θα δώσει διάλεξη με θέμα : «Ο Ζωντανός Σταυρός. Η μεταφορά ενός εικονογραφικού θέματος από τη Δύση στη Ρωσία και στα Βαλκάνια» .
Με αφορμή μία εικόνα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, η οποία παρουσιάζεται στην περιοδική έκθεση «Ομιλούσες εικόνες: η διάδοση του θρησκευτικού πίνακα στη Ρωσία και στα Βαλκάνια, 16ος-19ος αι.», η ερευνήτρια θα κάνει λόγο για την εμφάνιση του πρωτότυπου εικονογραφικού θέματος του «Ζωντανού Σταυρού» στη Δυτική Ευρώπη τον 15ο αιώνα. 

Το εικονογραφικό θέμα του «Ζωντανού σταυρού» αποτελεί μια συμβολική σύνθεση στην οποία η παραδοσιακή Σταύρωση, μεταμορφώνει τον σταυρό σε φυλλοφόρο και ανθισμένο δέντρο και σε ζωντανό ον. 
Ο σταυρός αποκτά ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά καθώς από τα άνθη του προβάλλουν τέσσερα χέρια που εκτελούν το λυτρωτικό έργο που ο Χριστός επιτέλεσε με την σταυρική του θυσία.

Η ερευνήτρια θα αναφερθεί επίσης στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οικειοποιήθηκε το θέμα αυτό η ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. και θα σχολιάσει το «ταξίδι»  της εικόνας του μουσείου από τη Ρωσία στην Ελλάδα.

Η έκθεση «Ομιλούσες εικόνες: η διάδοση του θρησκευτικού πίνακα στη Ρωσία και στα Βαλκάνια, 16ος-19ος αι.» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Ινστιτούτου Μεσογειακών ΣπουδώνΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ρώσικες εικόνες στην Ελλάδα 15ος – αρχές 20ού αιώνα» και εντάσσεται στον θεσμό «Το έκθεμα του μήνα» που εισήγαγε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Ο θεσμός αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στα μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία και στοχεύει 
στην παρουσίαση αντικειμένων από τις μουσειακές συλλογές, που δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστά.
Διάρκεια έκθεσης: 15 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014