Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Δελτία τύπου

Διεθνής Ημέρα Μουσείων – Νύχτες Μουσείων στο Βυζαντινό Μουσείο

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων
το Σάββατο 18 Μαΐου με το ειδικό θέμα «Μνήμη + Δημιουργικότητα = Κοινωνική αλλαγή», όπως
ορίστηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) για το 2013.