Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανακοίνωση για τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων για την εξαγωγή σύγχρονων έργων τέχνης

21 Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία για την διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων για εξαγωγή σύγχρονων έργων τέχνης από τη χώρα είναι η  Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2022.