Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Τροποποίηση ωραρίου χορήγησης καρτών ελευθέρας εισόδου για την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

29 Ιουνίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, η προγραμματισμένη διαδικασία χορήγησης καρτών ελευθέρας εισόδου, θα πραγματοποιηθει από τις 10:00 έως τις 12:00.