Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Σημεία από την ιστορία του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο είναι το πρώτο μουσείο της χώρας, το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό να εκθέσει και να φυλάξει βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες. Μουσείο μητροπολιτικού χαρακτήρα παραμένει μοναδικό για τον πλούτο των συλλογών του, με αντικείμενα από τον ελλαδικό, βαλκανικό, ιταλικό και μικρασιατικό χώρο. Την 20ή Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, σας καλούμε να γνωρίσουμε πτυχές από την ιστορική διαδρομή του μουσείου και να συζητήσουμε τη μελλοντική του πορεία στο πλαίσιο της εβδομάδας δράσης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για τα Μουσεία. 


Σημείο συνάντησης ορίζεται ο πλάτανος στην αυλή του Μουσείου. Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες να εφοδιαστούν με ανθηλιακή προστασία.