Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανάληψη του προφήτη Ηλία και σκηνές του βίου του

20 Ιουλίου 2021

Συλλογή φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτων
Είδος: ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ
Προέλευση: Ναός Προφήτη Ηλία, ¶νω Κορακιάνα, Κέρκυρα
Δημιουργός / Εργαστήριο: Θεόδωρος Πουλάκης
Χρονολόγηση: 17ος αιώνας (β/2)
Διαστάσεις: 188,5 x 123,5 εκ.
Aριθμός Αντικειμένου: ΒΧΜ 01576