Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανακοίνωση

20 Ιουλίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις για άδεια εξαγωγής έργων τέχνης στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17 Αυγούστου αντί της Δευτέρας 16 Αυγούστου 2021.