Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Φορητή εικόνα με παράσταση της Πεντηκοστής

20 Ιουνίου 2021

β μισό 15ου αι. ΒΧΜ 11488