Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Eπιτάφιος

30 Απριλίου 2021

Ο χρυσοκέντητος επιτάφιος (λειτουργικό άμφιο) προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη και χρονολογείται στο 1751. 

Συλλογή Υφασμάτων
ΒΧΜ 21278