Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Εσταυρωμένος

29 Απριλίου 2021

Εσταυρωμένος
16ος αιώνας

ΒΧΜ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΒΕΡΔΟΥ