Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ο Νιπτήρ

28 Απριλίου 2021

17ος αιώνας
Θεσσαλονίκη, Ι.Ν Αγίου Νικολάου Προσφύγων Θράκης
ΒΧΜ 11652