Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ο Νυμφίος

26 Απριλίου 2021

 16ος αιώνας
 Συλλογή Δ. Λοβέρδου
 ΒΧΜ 13131