Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Η Βαϊοφόρος

25 Απριλίου 2021

16ος αιώνας
ΒΧΜ 11266