Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ανάσταση του Λαζάρου

24 Απριλίου 2021

Η εικόνα χρονολογείται στον 12ο αιώνα και προέρχεται από τέμπλο εκκλησίας του Αγίου Όρους.
Συλλογή φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτων
Προέλευση: ¶γιο Όρος
Δημιουργός / Εργαστήριο: ¶γιο Όρος
Χρονολόγηση: 12ος αιώνας
Διαστάσεις: 21,5 x 24 εκ.
Aριθμός Αντικειμένου: ΒΧΜ 00980