Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Το χιονισμένο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Εικόνες από το χιονισμένο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.  

Φωτογραφίες: Χρυσούλα Κουμπούρα - Ιδομενέας Χαρμαντάς