Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Ευχές για το νέο έτος

01 Ιανουαρίου 2021

Καλή Χρονιά! Ευτυχισμένο το 2021!


¶γιος Βασίλειος (φύλλο βημοθύρου)
ΒΧΜ 1605
Τέλη 17ου-αρχές 18ου αιώνα
109 x 49 εκ.
Αποδίδεται στον Στέφανο Τζανκαρόλα