Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Η Κοίμηση και η Μετάσταση της Θεοτόκου

Ἔχαιρον χορείαι, Οὐρανίων Νοῶν, ἀπὸ γῆς 
σὲ φερομένην δεχόμεναι, εἰς οὐράνια
σκηνώματα Ἁγνή.

Από την Συλλογή Δ. Λοβέρδου.
Πρώτο ήμισυ 18ου αιώνα από την Επτάνησο.