Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο :: Νέα .::. Νέα

Συζητώντας με την Ιστορία - 12 Θησαυροί του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

Δώδεκα από τους σημαντικότερους θησαυρούς του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, παρουσιάζονται στη σειρά «Συζητώντας με την Ιστορία». Η διευθύντρια του ΒΧΜ Δρ Αικατερίνη Δελλαπόρτα, μας ξεναγεί σε μερικά από τα σπουδαιότερα εκθέματα του μουσείου.

Αναλυτικά, παρουσιάζονται: 
 • μαρμάρινο τραπεζοφόρο Ορφέα–Χριστού (4ος αι. μ.Χ.)
 • ψηφιδωτό δάπεδο της βασιλικής του Ιλισσού (5ος αι. μ.Χ.)
 • μαρμάρινο θωράκιο άμβωνα του χριστιανικού Παρθενώνα (5ος αι. μ.Χ.)
 • περγαμηνό ειλητό χειρόγραφο του Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (1301 μ.Χ.), 
 • Σταύρωση, αμφιπρόσωπη φορητή εικόνα (9ος, 10ος και 13ος αι. μ.Χ.), 
 • η Παναγία η Επίσκεψις, ψηφιδωτή φορητή εικόνα (τέλη 13ου αι. μ.Χ.), 
 • μαρμάρινη πλάκα επιστυλίου τέμπλου (β΄ μισό 10ου αι. μ.Χ.), 
 • Σταύρωση, φορητή εικόνα του Paolo Veneziano (μέσα 14ου αι. μ.Χ.), 
 • ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, φορητή εικόνα (14ος αι. μ.Χ.), 
 • ο Αγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος, φορητή εικόνα αποδιδόμενη στον Γεώργιο Κλόντζα (β΄ μισό 16ου αι. μ.Χ.)
 • η Παναγία η Λαμποβίτισσα, φορητή εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε (β΄ μισό 17ου αι. μ.Χ.) και 
 • ο Αγιος Δημήτριος, φορητή εικόνα αποδιδόμενη στον Φράγκο Κατελάνο (β΄ μισό 16ου αι. μ.Χ.).
Η μουσική είναι του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργου Κουμεντάκη, η σκηνοθεσία του Μιχάλη Ασθενίδη και η παραγωγή του Γραφείου Τύπου του ΥΠΠΟΑ.

 • Συζητώντας με την Ιστορία - 12 Θησαυροί του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου